KOPI AF 'AFTALER FRA TIDL. TAL VEJLEDNING ' - UDKAST TIL NY VEJLEDNING TIL APV HANDLEPLAN 2016


Aftaler og opfølgning - dokumenteres i jeres APV-Handleplan
Klik på figuren for at vende tilbage til forsiden


I denne fase skal ledelse og medarbejdere indgå aftaler om, hvordan og hvornår I handler og følger op på de forslag, som I nåede frem til i udforskningsfasen. Aftalerne dokumenteres i jeres APV-Handleplan.

Skabelonen til APV Handleplan
I finder jeres skabelon til handleplan for APV i Organisations-databasen under "Mål og indsatser" for hver enkelt enhed.
En afdeling, der består af flere enheder (fx en skole med to afdelinger og en FO), har mulighed for at udfylde separate handleplaner - men det er vigtigt, at de ligger i det samme dokument / link. Dette er et krav fra Arbejdstilsynet. (Som vist i eksemplet).

Skabelonen er opbygget, så den lever op til ArbejdsTilsynets krav. Når Arbejdstilsynet kommer på besøg, så er det handleplanen, de tager afsæt i. Det er derfor vigtigt, at I anvender APV- Handleplans skabelonen, som den er. Det er kun det, der står med rød skrift i skabelonen, som må ændres/slettes.

Handleplanen er ikke et statisk dokument, men udvikler sig i takt med, at I laver opfølgning på jeres tiltag og indsatser ift. at skabe mere/bedre fysisk arbejdsmiljø, trivsel og ledelse.

Handleplanen udfyldes og printes ud, med forside og lægges et tilgængeligt sted i afdelingen/ enheden, hvor alle medarbejdere kan finde den.

Arbejdstilsynets har udarbejdet en AT-vejledning, fortæller hvorledes loven om Arbejdspladsvurdering skal fortolkes.

Handlingsforslag
Al erfaring viser, at jo mere konkrete jeres handlingsforslag er, des større er muligheden for, at I får gennemført forslagene. Det er vigtigt, at handlingsforslagene er udtryk for, hvad I gerne vil opnå, fremfor hvad I vil undgå.

Det kan være en god idé at starte med at gennemføre nogle af de lidt lettere handlingsforslag for herved at skabe nogle hurtige succeser.

Metoder:

Her kan I læse mere om metoden Scrumboard, som I kan bruge til at følge op på jeres handleplan.


Inden I går videre fra aftalefasen I have:
  • skrevet jeres konkrete handlingsforslag ind i APV-handleplanen under "Organisationen" >> Mål og indsatser >> APV - Handleplan 01-08-2016
  • prioriteret jeres handlingsforslag
  • besluttet og dokumenteret hvem der er ansvarlig for hvert handlingsforslag.
  • markeret alle handlingsforslag med en opfølgningsdato.
  • lagt en printet version af jeres handleplan på alle virksomhedens fysiske adresser på et sted alle kender til.