2. UDFORSKNING


Udforskning
Klik på figuren for at vende tilbage til forsiden


Hovedopgaven i denne fase er dels at involvere ledere og medarbejdere, dels sikre at dialogerne gennemføres i overensstemmelse med de aftalte værdier og spilleregler.

I udforskningsfasen skal I arbejde videre med de temaer, I netop har fundet frem til i tematiseringsfasen. Nøgleordene i denne fase er 'anerkendende udforskning'. I udforskningsfasen spørges der til, hvordan I vil handle for at skabe mere trivsel og endnu bedre ledelse hos jer. Herunder, hvordan I kan lære af det, der allerede fungerer i virksomheden.

Nedenfor er der en række links til forskellige metoder i udforskningsfasen. Klik ind og læs mere om metoderne og udvælg den metode, som I finder bedst anvendelig til at finde frem til de konkrete handlingsforslag under hvert af de tema.

Metoder:
Her kan I læse mere om metoden; Cafe møder
Her kan I læse mere om metoden; LØFT interview
Her Kan I læse mere om metoden; Mirakel spørgsmål
Her kan I læse mere om metoden; Alle interviewer alle
Her kan I læse mere om metoden; Design fremtiden
Her kan I læse mere om metoden; Personalet på Spil

Inden I går videre fra udforskningsfasen skal I have:
  • en række konkrete handlingsforslag under hvert tema
  • prioriteret handlingsforslagene, så I arbejder med det væsentligste tema først. Så det sikres at jeres handleplan bliver realistisk og afspejler hvad der er nemt og vigtigst først at arbejde med.

Underdokumenter:
Café møder
Design fremtiden
Alle interviewer alle
LØFT interview
Personalet på Spil - TAL
Mirakel spørgsmål