VEJLEDNING TIL AT FINDE BRANCHENS VÆSENTLIGSTE ARBEJDSMILJØPROBLEMER

VEJLEDNING TIL AT FINDE BRANCHENS VÆSENTLIGSTE ARBEJDSMILJØPROBLEMER
OPRETTET d. 10-01-2011
SIDST REVIDERET D. 27-06-2016
Dette er en vejledning til at finde din branches væsentligste problemer.
De problematikker der fremgår af Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøvejvisere skal alle indgå i enhver virksomheds APV. Det vil sige at alle brancher skal kunne dokumentere at man har forholdt sig til disse "branches væsentligste problemer" når man har udarbejdet virksomhedens APV.

Her nedenfor finder du skema med temaer for den branche, som du arbejder i. Dog er en branche som for eksempel ”Storkøkken/Produktionskøkken” ikke at finde på listen. Så bliver du i stedet nødt til at kikke i to Arbejdsmiljøvejvisere, nemlig nr. 25 om ”Hotel og camping” og nr. 28 om ”Restauranter og barer”, idet de begge omhandler køkkener. Dette forhold kan også gøre sig gældende for andre brancher. Hvis dette medfører usikkerhed om, hvilke skemaer I skal bruge, så kontakt sikkerhedsleder Allin Ege Hagstrøm, aegha@gribskov.dk.

Et eller to af disse skemaer, alt efter branche, skal kopiere ind i dit APV skema, og udfyldes der, så det er i overensstemmelse med det arbejdsmiljø der er i din virksomhed. Derved signalere vi overfor Arbejdstilsynet, at vi har forholdt os til branchens væsentligste problemer.

Som det fremgår er nogle Arbejdsmiljøvejvisere ikke medtaget, idet de umiddelbart ikke har relevans for Gribskov Kommunens virksomheder. Her er et link til listen over samtlige Arbejdsmiljøvejvisere. --> Link

Bemærk, at når du har åbnet linket, til din branche, kan du også få Arbejdsmiljøvejviserene vist som PDF, hvilket ofte gør det hele mere overskueligt.
Daginstitutioner:
Arbejdsmiljøvejviser nr. 31
TemaTemaet er vur- deret men ikke relevant (sæt X)Temaet indgår i handleplanen
(sæt X)
Støj
Ergonomisk arbejdsmiljø
Trivsel (psykisk arbejdsmiljø)
Indeklima
Biologi
Risiko for ulykker
Hudbelastninger
Arbejdsmiljøvejvisere. --> Link


Døgninstitutioner og hjemmepleje:
Arbejdsmiljøvejviser nr. 32
Temaet er vur- deret men ikke relevant (sæt X)Temaet indgår i handleplanen
(sæt X)
Støj
Ergonomisk arbejdsmiljø
Trivsel (psykisk arbejdsmiljø)
Indeklima
Biologi
Risiko for ulykker
Hudbelastninger
Arbejdsmiljøvejvisere. --> Link


Undervisning:
Arbejdsmiljøvejviser nr. 36
TemaTemaet er vur- deret men ikke relevant (sæt X)Temaet indgår i handleplanen
(sæt X)
Ergonomisk arbejdsmiljø
Trivsel (psykisk arbejdsmiljø)
Indeklima
Risiko for ulykker
Biologi
Arbejdsmiljøvejvisere. --> Link


Universiteter og forskning:
Arbejdsmiljøvejviser nr. 36
TemaTemaet er vur- deret men ikke relevant (sæt X)Temaet indgår i handleplanen
(sæt X)
Ergonomisk arbejdsmiljø
Trivsel (psykisk arbejdsmiljø)
Kemi
Biologi
Risiko for ulykker
Arbejdsmiljøvejvisere. --> Link


Kontor:
Arbejdsmiljøvejviser nr. 17
Temaet er vur- deret men ikke relevant (sæt X)Temaet indgår i handleplanen
(sæt X)
Ergonomisk arbejdsmiljø
Trivsel (psykisk arbejdsmiljø)
Indeklima
Støj
Risiko for ulykker
Arbejdsmiljøvejvisere. -->Link


Vand, kloak og affald:
Arbejdsmiljøvejviser nr. 23
Temaet er vur- deret men ikke relevant (sæt X)Temaet indgår i handleplanen
(sæt X)
Risiko for ulykker
Ergonomisk arbejdsmiljø
Kemi
Biologi
Støj
Trivsel (psykisk arbejdsmiljø)
Arbejdsmiljøvejvisere. --> Link


It og telekommunikation:
Arbejdsmiljøvejviser nr. 16
Branchens væsentligste problemer i en ikke prioriteret rækkefølge:
Temaet er vur- deret men ikke relevant (sæt X)Temaet indgår i handleplanen
(sæt X)
Ergonomisk arbejdsmiljø
Trivsel (psykisk arbejdsmiljø)
Risiko for ulykker
Arbejdsmiljøvejvisere. --> Link


Hotel og camping:
Arbejdsmiljøvejviser nr. 25
Temaet er vur- deret men ikke relevant (sæt X)Temaet indgår i handleplanen
(sæt X)
Risiko for ulykker
Ergonomisk arbejdsmiljø
Trivsel (psykisk arbejdsmiljø)
Indeklima
Hudbelastninger
Arbejdsmiljøvejvisere. --> Link


Kultur og sport:
Arbejdsmiljøvejviser nr. 26
Temaet er vur- deret men ikke relevant (sæt X)Temaet indgår i handleplanen
(sæt X)
Støj
Ergonomisk arbejdsmiljø
Trivsel (psykisk arbejdsmiljø)
Indeklima
Risiko for ulykker
Arbejdsmiljøvejvisere. --> Link


Restauranter og barer:
Arbejdsmiljøvejviser nr. 28
Temaet er vur- deret men ikke relevant (sæt X)Temaet indgår i handleplanen
(sæt X)
Støj
Ergonomisk arbejdsmiljø
Trivsel (psykisk arbejdsmiljø)
Indeklima
Biologi
Risiko for ulykker
Hudbelastninger
Arbejdsmiljøvejvisere. --> Link


Læger, tandlæger og dyrlæger:
Arbejdsmiljøvejviser nr. 34
Temaet er vur- deret men ikke relevant (sæt X)Temaet indgår i handleplanen
(sæt X)
Ergonomisk arbejdsmiljø
Psykisk arbejdsmiljø
Hudbelastninger
Risiko for ulykker
Trivsel (psykisk arbejdsmiljø)
Arbejdsmiljøvejvisere. --> Link


Metal og maskiner
Arbejdsmiljøvejviser nr. 10
Temaet er vur- deret men ikke relevant (sæt X)Temaet indgår i handleplanen
(sæt X)
Risiko for ulykker
Ergonomisk arbejdsmiljø
Støj
Trivsel (psykisk arbejdsmiljø)
Kemi
Hudbelastninger
Hånd-arm vibrationer
Arbejdsmiljøvejvisere. --> Link


Træ og møbler:
Arbejdsmiljøvejviser nr. 14
Temaet er vur- deret men ikke relevant (sæt X)Temaet indgår i handleplanen
(sæt X)
Risiko for ulykker
Ergonomisk arbejdsmiljø
Støj
Kemi og støv
Hudbelastninger
Trivsel (psykisk arbejdsmiljø)
Arbejdsmiljøvejvisere. --> Link