1. TEMATISERING


Tematisering
Klik på figuren for at vende tilbage til forsiden


Første skridt i processen er en kortlægning af de temaer, som I finder relevante at arbejde videre med i de næste faser. Målet i denne fase er således, at finde frem til de midlertidige vanskeligheder, udfordringer og muligheder, der kan danne afsæt for den videre dialogproces. Nøgleordene i denne fase er at formulere temaerne, så de inviterer og inspirerer deltagerne til sammen at 'gå på opdagelse'.

Det er vigtigt, at temaerne opleves aktuelle, relevante og meningsfulde for alle parter og er formuleret på en måde, der muliggør fælles anerkendende udforskning.

I forbindelse med gennemførelsen af TAL er det et krav, at temaet trivsel/psykisk arbejdsmiljø indgår og at man i handleplanen tager stilling til hvordan de enkelte tiltag påvirker sygefraværet.
I kan lade jer inspirere via dette link til andre temaer, der kan være relevante på jeres arbejdsplads.

Nedenfor er der links til forskellige metoder til brug i tematiseringsfasen. Klik ind og læs mere om de enkelte metoder og udvælg den metode, som er mest anvendelig, når I sammen skal beslutte jer for, hvilke temaer I vil have dialog om og udarbejde fremadrettede aftaler om.

Metoder:
Her kan I læse mere om metoden; Brainstorm
Her kan I læse mere om metoden; Trivsel og forbedringer på post'its.
Her kan I læse mere om metoden; Gå på opdagelse i det der virker
Her kan I læse mere om metoden; Prioritering i DEFGO

Inden I går videre fra tematiseringsfasen skal I have:
  • kortlagt hvilke temaer I vil arbejde videre med i udforskningsfasen.
  • besluttet hvilke temaer, der er relevante for hele virksomheden og hvilke der kun er relevante for udvalgte områder (teams, afdelinger, stier, stuer etc.).
  • sikre at temaerne 'psykisk arbejdsmiljø' og 'sygefravær' indgår i jeres videre proces.
Underdokumenter:
Brainstorm
Trivsel og forbedringer på post-it
Gå på opdagelse i det der virker
Prioritering i DEFGO
Mulige emner for TAL